دو آشپز می خواستند که با هم آشی را بپزند.

چون آشپز اول نمی دانست که آشپز دومی نمک ریخته است، او هم نمک در دیگ ریخت و آش شور شد.

دومین بار که می خواستند آشپزی کنند، هر کدام فکر کرد که دیگری نمک ریخته است و خودش نریخت.

پس این بار آش بی نمک شد.

پس لازم است که آشپز یک نفر باشد تا آش نه شور شود نه بی نمک.

البته اگر دو آشپز با هم هماهنگ باشند و از هم بپرسند که چه کاری انجام شده و چه کاری انجام نشده است،

این اشتباه پیش نمی آید.

این مطلب در ( همه و ضرب المثل ) موجود می باشد.

منبع : کودکان و نوجوانان |ضرب المثل: آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک
برچسب ها : آشپز ,کاری انجام